Neler öğrenebilirsiniz?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olarak, sistemin uygulama alanı, uzlaştırmacının nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi ve uymak zorunda oldukları etik ilkeler vb hususları düzenlemek üzere Adalet Bakanlığı tarafından uzlaştırmacılık sistemi öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu  çerçevesinde uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, kanun ve yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi süreci olarak kabul edilen uzlaştırma sisteminin en önemli süjesi uzlaştırmacıdır. Uzlaştırmacı ise şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir. Uzlaştırmacı olabilmek için sınavlara katılmak ve bu sınavlarda başarılı olmak gerekir.

İşte bu çerçevede uzlaştırmacılar için Adalet Bakanlığının uygun gördüğü zamanlarda yapılan sınavlara hazırlık için LEGAL SORUBANK tarafından ders konularına  ve mevzuata uygun bölümler halinde hazırlanmış olan modülde, online soru bankası ile güncel olarak hazırlanan ve kontrol edilen sorular, bu soruların açıklamalı çözümleri, konu anlatım özetleri yer almaktadır. 

Paket içeriklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz!