İptal ve İade Koşulları

A- TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL, İADE KOŞULLARI GENEL OLARAK:
        1. Kullanmakta olduğunuz www.legalsorubank.com isimli web sitesi üzerinden elektronik ortamda üyelik kaydınızı yaptırdığınız takdirde, size sunulan Mesafeli Satış Sözleşmesini, Güvenli Ödeme Sistemine İlişkin Şartları, Gizlilik Sözleşmesini, KVKK Politikası ile Çerezler Politikasını ve Aydınlatma Metni Hükümlerini kabul etmiş sayılırsınız.
        2. Kullanıcılar, satın aldıkları ürün veya hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer mevzuata tabidir.
        3. Ürün veya hizmet sevkiyatı veya transferi için herhangi bir masrafı ya da ücret ödenmez. Ürün veya hizmet kullanıcıya, elektronik ortamda sunulur.  
        4. Satın alınan her bir ürün ya da hizmet, satın alanın kullanımına elektronik ortamda derhal sunulur. Bir ürün ya da hizmet, kullanıcı tarafından satın alındıktan sonra 3 gün içinde sunulamaz ya da eğitim olarak sunulan hizmetler vaat edilen tarihte sunulamaz ise ücreti kullanıcıya iade edilir.  
        5. Satın alınan ürün ya da hizmet, www.legalsorubank.com web sayfasında yayın ya da ilan edilen şekilde sunulmak zorundadır.
        6. Satın alınan ürünün ya da hizmetin satılmasının hukuken veya fiilen imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bildirmekle yükümlüdür.  Bu durumda 14 gün içinde ürün ya da hizmet bedeli kullanıcıya iade edilir. 


B- SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
        7. Kullanıcı, satın aldığı ürün veya hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, hizmet sağlayıcısı durumunda bulunan satıcının ürünü veya hizmeti sunma yükümlülüğü sona erer. 


C- KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
        8. Ürün ya da hizmet, kullanıcının kullanımına sunulduktan sonra, kullanıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse veya satılan ürün ya da hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ürün ve hizmet sağlayıcısı durumunda bulunan satıcıya ödenmez ise, ürün ya da hizmet sağlayıcısı durumunda bulunan, satıcı, kullanıcının aldığı ürün ya da hizmetlere erişimi engelleme, ürün ya da hizmet kullanımını sona erdirme  hakkına sahiptir. 


D- ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
        9. Hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün veya hizmet, kullanıcının kullanımına sunulamaz ise bu durum kullanıcıya bildirilir. Kullanıcı ürün veya hizmetin kendisine sunulması talebinin iptalini, ürün veya hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek kullanım hakkının ertelenmesini talep edebilir. Kullanıcı ürün ya da hizmetin kendisine sunulması talebini iptal ederse; alıcıya yapılan ödeme, iptalden itibaren 14 gün içinde kullanıcının kendisine veya banka kredi kartı ile yapılan ödemelerde ödeme yapılan bankaya iade edilir. Bankaya yapılan iadelerde, banka nezdinde gerçekleşecek olan gecikmelerden ürün veya hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan satıcı sorumlu değildir.    


E- ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
        10. Kullanıcı, sözleşme konusu ürünlerin deneme sürümlerini ücretsiz olarak edinebilir ve test edebilir. Bu suretle ürün içeriği hakkında ön bilgi sahibi olur. Deneme sürümlerini test ettikten sonra yapılan ürün satın almalarında ücret iadesi mümkün değildir. Eğitim şeklinde sunulan hizmetlerde de, hizmetin sunulmaya başlama anında itibaren ücret iadesi söz konusu değildir.    Cayma hakkı kullanılacaksa ürün ya da hizmet sunumundan yararlanılmaması gerekir.  Ücret iadesinin gerçekleştiği durumlarda kesilen fatura, satıcıya iade edilir ya da iptal edilir.  


F- CAYMA HAKKI:
        11. Kullanıcı, cayma hakkını kullanacaksa ürün ya da eğitim şeklinde verilen hizmet sunumundan yararlanılmaması gerekir. Kullanıcı, ancak sözleşme konusu ürünlerin deneme sürümlerini ücretsiz olarak edinip, test ettiği tarihten başlamak üzere 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda kullanıcı ücret ödemesi yapmış ise bu ücret, kullanıcıya 14 gün içinde iade edilir. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ortaya bir masraf çıkarsa bu masraf hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan satıcıya aittir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kullanıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

G- SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
        ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICISININ 
        ADI/UNVANI :     Defline Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti.
        ADRES         :     Çalkaya Mah. Karakoyunlu Cad. İmt Sera Otomasyon Sist. No:13/1  Aksu / Antalya
        MERNİS NO :     0272073641100001 
        VERGİ SİCİL NO :     Antalya Kurumlar VD. 2720736411
        EPOSTA         :     info@legalsorubank.com 
        TEL         :     0532 621 33 39