Mesafeli Sözleşme & Kullanım Şartları


legalsorubank.com 
KULLANIM KOŞULLARI ve MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ


İşbu sözleşmenin konusu, legalsorubank.com adlı internet sitesinde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. TARAFLAR
Legalsorubank.com adlı internet sitesinden hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalanmak durumunda bulunulan işbu mesafeli hizmet sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Ali Fuat ÖZBAKIR (Avukat, Arabulucu, Marka ve Patent Vekili) ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.


2. KULLANIM KOŞULLARI
2.1 ÜYELER veya KULLANICILAR legalsorubank.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 
2.2 Bu internet sitesinde sunulan hizmetler Üçgen Mah. Anafartalar Cad. Saracoğlu İş Merk. A Blok K.6 D.84 Muratpaşa / Antalya adresinde mukim ALİ FUAT ÖZBAKIR ( bundan böyle kısaca "Hizmet Sağlayıcı" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve legalsorubank.com’un yasal sahibi Hizmet Sağlayıcı olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Hizmet Sağlayıcı’ya aittir. 
2.3 İşbu sözleşme kısmen veya tamamen Hizmet Sağlayıcı tarafından gerekli görülen koşullar altında ve gerekli görülen zamanlarda değiştirilebilir. Yapılan bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanarak KULLANICILAR’ın veya ÜYELER’in bilgisine sunulur ve aynı tarihten itibaren geçerli olur.  
2.4 Site hizmetlerinden yararlanan ve legalsorubank.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Hizmet Sağlayıcı tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılır. 
2.5 Hizmet Sağlayıcı, legalsorubank.com sitesi içerisinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.


3. TANIMLAR
3.1. ÜYE : Hizmet Sağlayıcıdan ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak başvuruda bulunan, Hizmet Sağlayıcı tarafından bu başvuruları onaylanmak suretiyle sitede sunulan hizmetlerden yararlanmak üzere üyeliği kabul edilen gerçek veya tüzel kişidir. 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile legalsorubank.com’da yer alan ilgili ONLINE GİRİŞ üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Tüzel kişiler ise (örneğin şahıs ortaklıkları, kollektif şirketler, adi komandit şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, kooperatifler ve diğer tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar) yasal temsilcilerinin legalsorubank.com’un ONLINE GİRİŞ butonunda yer alan formu doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. Legalsorubank.com’a üye olanlar yanlış veya yanıltıcı olarak verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Hizmet Sağlayıcı tarafından üyeliği iptal edilir ya da durdurulur. 
3.2. KULLANICI: Hizmet Sağlayıcıya ait legalsorubank.com sitesinde alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 
3.3.ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, ONLINE GİRİŞ butonunda üyelik formunun doldurulmasından sonra, üyelik formunda belirtilen e posta adresine Hizmet Sağlayıcı tarafından bir onaylama e postası gönderilmesi ve bu aşamadan sonra  KULLANICI’nın üyeliğinin aktif hale getirilmesi yolunda yapılan işlemdir. 
3.4. LİNK: legalsorubank.com sitesi üzerinden bir başka bir internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden, içerikten ya da dosyadan legalsorubank.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
3.5. İÇERİK: legalsorubank.com sitesinden ve/veya herhangi bir internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 
3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: legalsorubank.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Hizmet Sağlayıcı arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 
3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, legalsorubank.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiğine dair bilgiler, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati gibi bilgilerdir.


4. HİZMETLERİN KAPSAMI
4.1. Hizmet Sağlayıcı’nın, legalsorubank.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Legalsorubank.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. ÜYELER veya KULLANICI’lar bu hususu şimdiden taahhüt, kabul ve beyan ederler. 
4.2. Hizmet Sağlayıcı’nın legalsorubank.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi legalsorubank.com adresinde satışa sunulan sınav soru, eğitim ve doküman setlerinin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, Üyeye online olarak sunulmasıdır. 
4.3. Hizmet Sağlayıcı, legalsorubank.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği legalsorubank.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 
4.4. Legalsorubank.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenecek olan ve legalsorubank.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Hizmet Sağlayıcı, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin legalsorubank.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.
4.5. Legalsorubank bünyesinde bulunan soru bankası içerikleri, eğitim ve derslere ilişkin kayıt ve videolar ÜYE ve KULLANICILAR tarafından satın alma tarihinden itibaren başlamak üzere  ilgili sınavın yapılacağı tarihe kadar  kullanılabilecek, ilgili sınav geçtikten sonra bu kayıtların ve videoların silinmesi ya da kaldırılması söz konusu olabilecektir.  ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 


5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, legalsorubank.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, legalsorubank.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan taahhüt ve kabul ederler. 
5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, legalsorubank.com internet sitesini kullanırken ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan beyan taahhüt ve kabul ederler. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerle bağlı olduklarını KULLANICI veya ÜYE olarak beyan taahhüt ve kabul ederler. 
5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, legalsorubank.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz. Başkalarının veya Hizmet Sağlayıcı’nın fikri ve sınai haklarına tecavüz edecek şekilde yararlanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
5.4. Hizmet Sağlayıcı, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. ÜYELER ve KULLANICILAR, legalsorubank.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder. 
5.5. SİTE üzerinden, Hizmet Sağlayıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara veya ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Legalsorubank.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların veya ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. 
5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye  veya kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hizmet Sağlayıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hizmet Sağlayıcının üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
5.7. Legalsorubank.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Hizmet Sağlayıcının mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bu haklar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz olarak kullanılamaz, iktisap edilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. 
5.8. Hizmet Sağlayıcı, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği durumlarda; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Hizmet Sağlayıcıya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Hizmet Sağlayıcının haklarını ve mülkiyetini korumak veya savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 
5.9.Hizmet Sağlayıcı, legalsorubank.com da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, legalsorubank.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. legalsorubank.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler legalsorubank.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile legalsorubank.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. legalsorubank.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Hizmet Sağlayıcı’nın legalsorubank.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 
5.10. Hizmet Sağlayıcı, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve legalsorubank.com kullanma koşulları ile legalsorubank.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, legalsorubank.com ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, legalsorubank.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. legalsorubank.com kullanımı ya da legalsorubank.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi periyodik bülten ve kampanya duyurularını e-posta ile almayı kabul eder. 
5.11. Legalsorubank.com kapsamında üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı , işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Hizmet Sağlayıcı çalışanlarının ve yöneticilerinin, Hizmet Sağlayıcı yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Hizmet Sağlayıcı, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
5.12. Legalsorubank.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla legalsorubank.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların veya ÜYE’lerin, legalsorubank.com kapsamında yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Hizmet Sağlayıcı ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI veya ÜYE’lerin legalsorubank.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hizmet Sağlayıcının doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 
5.13. Hizmet Sağlayıcı, legalsorubank.com üzerinden KULLANICI ‘lar veya ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Hizmet Sağlayıcı aynı zamanda; KULLANICI veya ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, legalsorubank.com’da hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 
5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde Hizmet Sağlayıcı tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Hizmet Sağlayıcı; Hizmet Sağlayıcı hizmetleri, Hizmet Sağlayıcı bilgileri, Hizmet Sağlayıcı telif haklarına bağlı çalışmaları, Hizmet Sağlayıcı ticari markaları, Hizmet Sağlayıcı ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 
5.15. Taraflar, Hizmet Sağlayıcıya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Hizmet Sağlayıcı, legalsorubank’a erişilmesi, legalsorubank.com’un ya da legalsorubank.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Legalsorubank.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da legalsorubank.com’un kullanılması ile Hizmet Sağlayıcının, kullanımı/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR veya ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.


7. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER
Hizmet Sağlayıcı, KULLANICI ya da ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle legalsorubank.com’ un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler legalsorubank.com tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, legalsorubank.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, Hizmet Sağlayıcı ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına legalsorubank.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Hizmet Sağlayıcının bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, legalsorubank.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

KULLANICI ya da ÜYELER, Legalsorubank sistemi içinde edindikleri, ders, eğitim, soru bankası içerikleri ile eğitim videolarını, üçüncü kişilerle paylaşmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, kamuya iletim yapmamayı, bilcümle  5846 sayılı FSEK kapsamı içerisinde Legalsorubank'ın telif haklarına aykırı davranmamayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu konuda hukuka aykırılık ortaya çıkarsa Legalsorubank'ın tazminat ve diğer hukuki yollara başvuru hakları saklıdır.     

8. DEVİR
Hizmet Sağlayıcı, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi  kısmen veya tamamen başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu mesafeli hizmet sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Legalsorubank.com, ÜYELER’in veya KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da legalsorubank.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle legalsorubank.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.


10. MÜCBİR SEBEP
Hizmet Sağlayıcı, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, legalsorubank.com sitesine ait işbu mesafeli hizmet sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Hizmet Sağlayıcıdan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.


11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve legalsorubank.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşmenin ifa yeri Antalya’dır. Hizmet Sağlayıcının, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


12. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Mesafeli Hizmet Sözleşmesi, Hizmet Sağlayıcı tarafından KULLANICI veya ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar veya ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini legalsorubank.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Hizmet Sağlayıcı, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek legalsorubank.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Önemli Not : 
"Tarafınızla yapılan mesafeli hizmet sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."